เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

roomBangkok, Thailand

monetization_onTHB 15100 - 18000

work Junior
watch_laterFull time
wifi Work Remotely

Job description

Perks & Benefit

Qualifications

Require skills

Posted on 27 Oct 2020

check Applied Apply Now

Office address

1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

About this company

Contact

person

HR Thai Redcross Society

HR

local_post_office

visitta.s@redcross.or.th

local_phone

022564059

About this company

Contact

person

HR Thai Redcross Society

HR

local_post_office

visitta.s@redcross.or.th

local_phone

022564059

Other jobs from this company

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

Thai Redcross Society

room

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไท

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

Thai Redcross Society

room

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไท