Find tech job seekers with unique potential
Build your dream team by post a job with ThaiTechPro free job board.
Post jobs for free
Let us help you enhance your team
Shorten work process
You don’t need to go into the long process of finding the right job seekers anymore. We’re here for you.
Applicant Profiles
Every applicant for your job has their profile that you can easily look on this website.
Safe and Free!
No upfront costs, no limitation, and nothing to be worried. Every feature in ThaiTechPro is free!
15,000+
Tech job seekers are waiting for you
Are you looking for developers, designers, product owners, or digital marketers? We have many tech job seekers who looking for challenges on our job board.
Start now for free!
Explore companies in ThaiTechPro
บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
location_on
<ul><li>ที่ปรึกษาทางด้านการจัดหาพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯต่างๆ</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
location_on
<ul> <li>บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 30 ปี</li> <li>ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและ</li> <li>คุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความ</li> <li>สามารถ , มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้</li> <li>มีความสำเร็จลุล่วง,เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายส่ง</li> <li>ผลให้บริษั ทเรา จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่ม</li> <li>ลูกค้าใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ภายในบริษัทโดยหันมาส่งเสริม</li> <li>กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนักให้กับพนักงานเช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต,กิจกรรม</li> <li>อนุรักษ์พลังงาน , กิจกรรมสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความ</li> <li>สำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วยเช่นการบริจาคขาเทียม,การบริจาคสิ่งของ</li> <li>ต่าง ๆ , การบริจาคโลหิต , ซึ่งบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อ</li> <li>สังคม</li> <li>ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท มีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น</li> <li>ศักยภาพของเครื่องจักร,บุคลากร,อุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญในด้าน</li> <li>ต่าง ๆ ,การส่งงานตรงตามเวลา,และการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้</li> <li>ถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และ</li> <li>บริษัทจะยังเดินหน้าต่อไป ก้าวไปสู่ผู้่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของ</li> <li>โลกต่อไปในอนาคต..</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
location_on
<ul> <li>เราคือองค์กรชั้นนำด้านให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ปัญหาออกแบบและติดตั้งเกี่ยวกับบ้านและอาคาร แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร</li> <li>ทั้งระบบห้องสะอาด ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด งานออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งภายใน ทุกเรื่องบ้านและอาคารที่คุณต้องการความสะดวกสบายและความพึงพอใจ</li> <li>เราบริการด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องเสมือนเพืื่อนร่วมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมคุณภาพเป็นเลิศจากทีมงานวิศวกรและสถาปนิกประจำผู้เชี่ยวชาญ ช่างผู้ชำนาญการและทีมงานผู้มีประสบการณ์โดยตรงของบริษัทฯ จนกลายเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศไทย</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
location_on
<ul> <li>บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ หรือให้คนพิการมีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง บริษัท ยินดี และเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร</li> <li>บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ตราสินค้า PAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 จากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน จนถึงวันนี้ PAC มีบทบาทในฐานะของผู้คิดค้น ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อน ให้บริการการออกแบบ และติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา อย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมา PAC ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา สระว่ายน้ำ โรงงาน หน่วยงานราชการ ร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยครอบครัวใหญ่จนถึงครอบครัวเดี่ยว ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
location_on
<ul> <li>ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถหัวลาก 103 คัน และรถมิกซ์ 300 คัน</li> <li>วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจบริการขนส่ง ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสนอบริการเหนือความพึงพอใจ ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม</li> <li>ระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองระบบการบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2008</li> <li>ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ อาทิ</li> <li>-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด</li> <li>-บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด</li> <li>-บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (มหาชน) จำกัด</li> <li>-บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>-บริษัท เอเซียผลิตภันฑ์ซีเมนต์ จำกัด</li> <li>-บริษัท นีโอเทค จำกัด</li> <li>และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul><li>ประกันวินาศภัย</li></ul>
Jobs from this company
NTT (Thailand) Limited
location_on
<ul> <li>NTT Ltd. is a leading global technology services company. We partner with organizations around the world to shape and achieve outcomes through intelligent technology solutions. For us, intelligent means data driven, connected, digital, and secure. As a global ICT provider, we employ more than 40,000 people in a diverse and dynamic workplace that spans 57 countries, trading in 73 countries and delivering services in over 200 countries. Together we enable the connected future.</li> <li>Visit us at our new website hello.global.ntt</li> <li>About NTT Communications Thailand</li> <li>NTT has the long history to supported developing Telecommunications Technology in Thailand. NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. is wholly owned subsidiary by NTT Communications Corporation and we started business as NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. in 2000. NTT Communications Thailand provides high speed and reliable connectivity, high-quality Bangkok 1 and Bangkok 2 data center services, cloud service, security services, IT management service, voice and conferencing solution and system integrated service to enterprises worldwide.</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
location_on
<ul><li>เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีชื่อเดิมว่า "บริษัท รีเจี้ยนลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด" และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด" ในปี พ.ศ. 2541 ระยะแรก บริษัทฯ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,250,000 บาท การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีการประสานความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซีย 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ domnick hunter และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงมาเกือบ 40 ปี ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ Compressed Air Treatment Gas Generator Liquid and Process Filters บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ "domnick hunter" บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็น บริษัท ฯ ชั้นนำในอุตสาหกรรมระบบลมอัดที่มีบริษัทร่วมทุนในระดับนานาชาติครอบคลุมถึง 24 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ "Hiross" "Zander" และ "Xebec" อีกด้วย การดำเนินการในช่วงแรกเปิดตัวด้วย Compressed Air Filters ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่าน domnick hunter ได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้มากที่สุด และในปี ค.ศ. 1968 บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด เริ่มเปิดตลาดสู่นานาชาติเป็นครั้งแรกในรูปแบบของ OEM (Original Equipment Manufacturer) ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 domnick hunter ได้ผลิต Oil-X Filter เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็น filter สำหรับการดักจับน้ำมันในระบบลมจากการเปิดตัว Oil-X Filter นี้เอง domnick hunter จึงได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ปฏิวัติทางด้านการจัดการระบบลมอัด" ตลอดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อย่างมากมาย รวมถึงการทุ่มเทด้านการผลิตและการพัฒนาในกระบวนการที่เกี่ยวกับ Filtration , Separation และ Purification เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจน การกำหนดขอบเขตความสามารถของอุปกรณ์เพื่อให้ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม</li></ul>
Jobs from this company
Start now for free!
How it works
1
Register to ThaiTechPro free job board
Only a few steps to complete before access to our free job board.
2
Create a job post for talents you need
Tell us what position in your team that needs to be enhanced, Create a job post with us for free.
3
Hire suitable talents to enhance your team
Connect with the talents that qualified for your team. Set up an interview and hire them right away!
Build your perfect team by finding the key players!
If you having a hard time finding the right applicants to join your team, ThaiTechPro is here for you. Register and post jobs on our free job board for free.
Register