บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

room

About the company

Gallery

Edit company profile

Office address

2/4 ซอยลาดพร้าว101 แยก46 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Social media

Jobs from this company

Facebook Ads Management

บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

room

ดูแลในด้านการโฆษณาออนไลน์ วางแผน และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์

Sale Executive ขายโฆษณา

บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

room

นำเสนอขายบริการด้านโฆษณา/การตลาดออนไลน์ (ทำโฆษณา Google, facebook) มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ