บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด

room

About the company

Gallery

Edit company profile

Office address

ออฟฟิศ :49 ซ.กำนันแม้น 13 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โรงงาน : 69 ม. 1 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270

Social media

Jobs from this company