บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.

room

About the company

Gallery

Edit company profile

Office address

88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Social media

Jobs from this company